КУПУЈЕМО / ПОТРАЖУЈЕМО

1. Шамотна пресована опека може и ливит – купујемо већу количину, ИСПЛАТА ОДМАХ – ЦЕНА је БИТАН ФАКТОР.

2. Производна линија за пресовање шамотне опеке мањег капацитета потребна са алатима – понуде слати на mail или моб.тел.

3. Проточна пећ са бесконачном траком и са t.Max.C = 1090 C, може и на гас и на ел. енергију, битно је да није краћа од 26 метара (пожељно је да буде од 38 – 45 m дужине) и да је ширина раке мин. 300 mm , а висина пролаза кроз пећ 150 mm. Цена је битан фактор.

Понуде слати на : dvakalja@yahoo.com
Ако има нејасноћа звати на : 063 22 81 60 – Драган Д. Војиновић