Потребни регионални продавци са локалом на магистралном путу.
Уговор о пословној сарадњи се склапа на 3 до 5 година
Робу ми испоручујемо, а ради се искључиво на рабат.

Додатне информације на телефон:
063/ 228 – 160