Израда и продаја каљева и каљевих пећи, различитих боја и дезена
Продаја шамота (цигле, плоче, брашно)
Продаја врата ѕа каљеве пећи

Контакт:
063 228 160,
7760 367