“Dva Kalja”

porodièna zanatska radnja koja je dala tri generacije majstora.


 

Pišite nam na našu adresu dvakalja@yahoo.com

TELEFON: 00381.11.2790144, 00381.63.228160
E-MAIL: dvakalja@yahoo.com
SAJT: www.samot-kamini.com