Sve za montažu kaljevih peći, kamina, roštilja, pekara, pica-peći, pečenjara.
Šamotni materijali (cigle, ploče, brašno).
Uslužno mlevenje materijala od 20 mikrona do 7 milimetara.
Kaljeve peći – vrata, rešetke, dimne cevi, žica, šamot, D.K. маsа, šifre, futeri, ugradnja.