Кредит банца интеса на 60 рата , где је износ рате 13,40 евра или 1574,93 динара